Educació emocional


Educació emocional

L’educació emocional es basa en el desenvolupament de les capacitats emocionals, sent la infància un període significatiu perquè el petit comenci a reconèixer les seves emocions i pugui acceptar-les, expressar-les i canalitzar-les. Treballar la intel·ligència emocional té influència en les capacitats cognitives, així com la millora dels resultats escolars i assegura el desenvolupament integral del menor.
Consulta i descarrega la nostra selecció de publicacions per conèixer, guiar i acompanyar als teus fills en la gestió de les seves emocions.

Emocions durant l’embaràs i el primer any del bebè

L’embaràs és una etapa meravellosa en la qual es produeixen molts canvis, sobretot emocionals. Hem creat aquests materials per ajudar-te a gaudir d’aquest procés, atenent no únicament als teus canvis físics, sinó també al teu benestar emocional.

A més, t’oferim informació útil per afrontar les emocions durant el primer any de vida del bebè (com hem d’afrontar emocionalment els primers mesos?, quin paper té el pare en aquesta etapa?, existeixen els pares perfectes?...), i per afavorir mes a mes el desenvolupament emocional del bebè al llarg del primer any (jocs, cançons, carícies, manyagues, etc.).

Finalment, saps quan els bebès comencen amb les seves primeres paraules? Com és la progressió del llenguatge en els nens? Com els pares podem ensenyar-los? La comunicació és una eina bàsica per poder interactuar amb el món que ens envolta, i que a més, enforteix la relació amorosa entre pares i fills, dotant de seguretat i confiança al nen. A continuació toferim informació pràctica sobre levolució del llenguatge i com afavorir el seu bon aprenentatge, desenvolupant així la intel·ligència intel·lectual i emocional.


Descarrega els fitxers d’aquest tema aquí: